English || Srpski
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Facebook

Terragold&co doo je jedna od vodećih kompanija u oblasti rudarstva u Srbiji. Iako vrlo mlada, naša kompanija je izuzetno uspešna u oblastima upravljanja projektima, projektovanja rudnika i pružanja konsultantskih usluga.

Firma je osnovana u januaru 2007 i do sada smo zauzeli značajno mesto u srpskoj rudarskoj industriji.

Naša specijalnost je konsalting tokom procesa pribavljanja dozvola za otvaranje rudnika, kako Greenfield tako i Brownfield. U prilog tome govori i 14 kompletno završenih procedura za proteklih 7 godina.

Sa fokusom na uvođenje stalnih inovacija i pružanje kvalitetnih usluga našim klijentima, insistiramo na visokom nivou profesionalnosti kao i na poštovanju dogovorenih rokova za izradu projekata. Trudimo se da u saradnji sa našim investitorima nađemo najbolje rešenje za optimizaciju njihovih investicija. 


TERRAGOLD&Co D.O.O.

MOKROLUŠKA NOVA 1

11050 BEOGRAD

Tel/Fax:
011/3474-806
064/220-8624

E-mail: terragoldco@gmail.com